Sergel Rehab & Träning

Sergel Rehab & Träning

Behandlingsmetoder

Med patientens behov i fokus arbetar vi med bedömning och behandling av olika smärt-tillstånd och skador samt rehabilitering efter frakturer och operation.

Våra sjukgymnaster har kompetens inom följande områden:

 • Fysisk träning
 • Idrottsskaderehab, tejpning
 • Ortopedisk Manell terapi (OMT)
 • Ortopedisk Medicin International (OMI)
 • Mulligan
 • Mc Kenzie (MDT)
 •  
 • Stresshantering
 • Kognitivt beteende terapi (KBT)
 • Psykisk ohälsa
 •  
 • Akupunktur
 • Laser
 • Transkutan Nervstimulering (TNS)
 • Neuromuskulär Elektrisk Stimulering (NMES)
 • Radiell Stötvåg (Shockwave)

Läs mer om behandlingsmetoder.